דירה להשכיר - הגרסה למבוגרים.

לחיים בבית משותף יש יתרונות ויש חסרונות. אולם דבר אחד ברור לכל בית משותף יש מערכת כללים הקובעת את אורחות החיים המשותפים ואשר לה כל אחד מדיירי הבנין חייב לציית.
לאחרונה נדונה פרשה ,ממש סנונית ראשונה בתחום, המהווה מסר חשוב מאוד לכל המשכירים את דירתם המצויה בבית משותף, על בסיס יומי או בסיס פרקי זמן קצרים.
בפסק הדין עלתה השאלה: האם רשאי בעל דירה בבית משותף להשכיר דירתו לפרקי זמן קצרים על בסיס יומי באמצעות , לדוגמא: Airbnb  או Booking?

לכל בית משותף קיים תקנון. התקנון הוא בעצם מערכת הכללים של הבנין. בתקנון נקבעים בין היתר הכללים לאופן קביעת דמי ועד הבית, אופן השימוש והחזקת הרכוש המשותף, חלקה של כל דירה ברכוש המשותף ובהוצאות בגינו... ברבים מן המקרים קיימות בתקנון גם הוראות בדבר אופי השימוש המותר ביחידות הבנין (בדירות) כמו האם רק למגורים אם גם למסחר או אף לתעשיה ולאיזה סוג...

הפרשה שהגיעה לערכאה שיפוטית דנה בבית דירות בתל אביב, אשר בתקנון שלו נקבע מפורשות: "השימוש בדירות יהיה אך ורק למגורים ואפילו לא לשימוש מעורב".
נציגות הבית המשותף תבעה את בעל הדירה על שום שזה נוהג להשכיר לפרקי זמן קצרים (על בסיס יומי/שבועי) את דירתו ותבעה להפסיק פעילות זו. לטענת הנציגות פעילות זו מנוגדת לתקנון ואף פוגעת באופן ממש ברכוש המשותף באשר הדיירים השוכרים את הדירה לתקופות קצרות מסבים נזקים לבנין.

הערכאה השיפוטית צידדה בעמדת נציבות הבית המשותף ופסקה: התקנון המוסכם שנרשם גם בטאבו הוא הקובע.                                                     
יתר על כן הנתבע רכש את הדירה כאשר התקנון היה כבר רשום בטאבו גלוי לעין כל ומשכך היה ידוע לו והוא מחייב אותו ללא כל עוררין.                                                                 
נקבע שהנתבע משכיר את הדירה בניגוד לתקנון הואיל והפך את דירתו מדירה שהשימוש בה הוא מגורים, לדירת נופש ולעסק של ממש. אשר על כן עליו להפסיק פעילות זו.         

*ובראיה רחבה יותר, מה חשוב ללמוד מכך?
מעבר לסיפור יוצא הדופן והתקדימי ביחסו של בית המשפט  להשכרות על בסיס פרק זמן קצר של דירות בבית משותף, מומלץ בהחלט, ללמוד לקח כללי חשוב:
כאשר רוכשים דירה אתם קונים עם הדירה גם מערכת חוקים וכללי התנהגות. לכן חשוב מאוד, טרם הרכישה, לעיין גם היטב בתקנון הבית המשותף על מנת לעמוד על קנקנו של הבנין ועל תוכן ההסדרים והכללים הפנימיים, המחייבים את דיירי הבנין .
תקנון הבית המשותף עלול או עשוי (תלוי בגישתכם) להשליך על חייכם בהמשך כדיירי הבנין ,להטיל עליכם הוצאות שונות שלא לקחתם בחשבון ואף להגביל אתכם משימושים שונים ,אם תכננתם כאלה, לגבי הדירה שרכשתם. 
 
*תיק 5/993/2017 נציגות הבית המשותף, נגד דריי לני  (פסק דין מאוקטובר 2018)
* הכותבת מתמחה בדיני מקרקעין ובעסקאות נדל"ן
* אין לראות בכתבה זו יעוץ משפטי וכל הפועל בהסתמך עליה ללא יעוץ משפטי פרטני עושה זאת על אחריותו בלבד.