מס שבח מחזיר לכם כסף  – חדשות מצוינות למוכרי דירות

מי שמכר נכס מקרקעין החל מיום 1 בינואר 2014, ושילם מס שבח לפי תחשיב לינארי/מוטב– יהיה זכאי להחזר החלק של המס, ששולם בגין הסכום האינפלציוני. (להבדיל ממי שקיבל פטור מתשלום מס שבח או ממי ששילם מס שבח "רגיל")

 

חלק ממס השבח ,ששילמו עד כה מוכרים בעסקאות מקרקעין, אשר נכנסו במסגרת ההגדרה הנ"ל, היה מורכב גם ממרכיב אינפלציוני. מרכיב זה גרם לסכום מס השבח, המיועד לתשלום, לגדול בסכומים די ניכרים.

 

החדשות הטובות הן שבעקבות תיקון מספר 82 שתוקן החודש (אוקטובר 2015)*, יעמוד סכום המס האינפלציוני על 0%,  דהיינו: חלק זה יהיה פטור.

 

החדשות העוד יותר טובות הן כי רשות המיסים תבצע , ללא צורך בפניה מצד הנישומים, תיקונים לשומות שכבר נעשו ו/או שולמו. ככל ששומות אלה כללו תשלום בגין החלק האינפלציוני – יקבלו המייצגים הודעות שומה מתוקנות, מופחתות והחזרים. (ללקוחותי אשלח הודעה מתאימה).

 

אין מה לאמר: תמיד נעים לקבל 'הפתעה' כזו .(גם אם אריאלה לא מתקשרת).

 

בנוסף –

תיקון מס' 82 לחוק כלל גם התיחסות לסיטואציה של חלוקת נכסי עזבון בין יורשים במסגרתה מעבירים היורשים (הקרובים) ביניהם כספים ,אשר מקורם מחוץ לנכסי אותו עזבון.

במסגרת תיקון 76 (שהוחל מיום 1.1.14) נשללה במצב זה הזכות לחישוב מס שבח ליניארי (מופחת) הואיל ומדובר בעסקה בין קרובים. כיום ,בעקבות תיקון מס' 82 תוקן עיוות זה . התיקון מאפשר בסיטואציה כנ"ל לערוך תחשיב מס שבח מוטב/לינארי עבור מעביר הזכויות. יתרון גדול בהפחתת סכום מס השבח לתשלום.

במקרה זה אין הדבר נעשה אוטומטית ויש לפנות לרשויות מיסוי מקרקעין בבקשה יזומה ,עשויה על מסמכים וטפסים יעודיים, מתאימים.

 

 

*ר' חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תיקון מס' 82 – התשע"ו 2015

***אין בכתבה זו כדי להוות יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ פרטני.