קרה לכם שרציתם לעשות טוב אך לבסוף הדבר התפוצץ לכם בפנים?  
בדיוק פרשה* שכזו נדונה בבית המשפט בחודש דצמבר האחרון.
 אמא רצתה לעזור לזוג הצעיר שנישא ולכן התירה לבנה ולכלתה להתגורר
בדירה נוספת שהיתה בבעלותה. ברבות השנים 'חתול שחור' עבר בין הכלה
והבן, והשניים התגרשו.
 
החמות דרשה את פינוי הכלה מהדירה.
הכלה טענה כי זכות המגורים, שניתנה לה עם נישואיה לבן, ניתנה לה במתנה
וללא מגבלת זמן, ולכן חמותה אינה יכולה לחזור בה ממתנה שכבר ניתנה.
 
בית המשפט בדק: האם ניתנה זכות מגורים לכלה במתנה? האם זו זכות בלתי
חוזרת ? והאם זכאית הכלה לפיצוי בגין ביטולה של הזכות על ידי החמות?
 
בית המשפט קבע זכות המגורים של הכלה בדירה לא היתה בגדר מתנה אלא
רק רשות זמנית התלויה בקשר הנישואין של הכלה לבן. ככל שמדובר ברשות
שניתנה ללא תמורה הרשות נעוצה ברצונה המשתנה של החמות, נותנת
הרשות, והיא זכאית לחזור בה ממנה בכל עת.
 
אז מה עושים כדי למנוע מקרים כאלה גם אצלכם? כיצד תגנו על רכושכם?
 
הפרשה הזו מבית המשפט הזכירה לי מקרה שנזדמן למשרדי לפני שנים.
אלמנה הגיעה אלי להתייעצות בענין כלשהו ואגב אורחא סיפרה לי בשמחה
שבנה מתחתן ושהיא התירה לזוג הטרי להתגורר בבית מגורים נוסף שלה,
שהיה אצלה בחצר.
 
למשמע הבשורות המשמחות הללו ולצד איחולי המזל טוב ,ייעצתי לאישה
לערוך הסכם שכירות עם הכלה והבן . זאת כדי למסד בכתובים את היחסים
ביניהם ולמנוע טענות עתידיות בדבר רכישת זכויות בבית הן מצד הכלה ואפילו
גם מצד הבן (שהרי יש עוד ילדים פרט לאותו בן שנישא ,אשר צריך לדאוג אף
להם).                                                                                           
בהסכם ייעצתי לאותה לקוחה להתייחס לגורלם של שיפוצים ושיפורים שיעשה
הזוג בבית, לקבוע דמי שכירות (סימליים?) וגם לקבוע שהזוג יצטרך לעזוב את
הבית מיד עם דרישה מצד האם או עם פטירתה או במקרה של פרידה בין בני
הזוג. חוזה כזה נחתם בין הלקוחה שלי לבין הזוג הצעיר. ומזל שכך.
לימים נודע לי כי הבן והכלה התגרשו ושהכלה התפנתה מהבית בשקט מופתי,
בלי טענות, בלי מענות ובלי משפטים . הכל בזכות העיצה הקטנה הפשוטה, אך
בדיעבד חכמה, שנתתי לאותה לקוחה באותו יום במשרדי.
 
וגם אתם, אל תיתנו לרצונכם הטוב לסנוור אתכם. אפשר גם לתת בנדיבות
אך לא לשכוח גם להיות זהירים וחכמים. שנאמר: פיקח נחלץ מצרה שחכם
היה נמנע ממנה, מלכתחילה .
 
 
ואתם, מה קורה אצלכם? חישבו על זה.  בעצם, אל רק 'תחשבו על זה' .
פעלו בענין ומידית.
ולעיצה טובה אני פה, תמיד בשבילכם. 
 
 
*תמ"ש 39155-06-17 בבית המשפט לעניני משפחה בפני כב' השופט גורודצקי . פסק דין מיום 17.12.18
*אין בכתבה זו משום מתן יעוץ כלשהו ואין בה משום תחליף ליעוץ פרטני. כל המסתמך על האמור בכתבה עושה זאת על אחריותו בלבד.