מה יהיה עם קופות הגמל, קרנות הפנסיה והביטוחים שלכם אחרי הפטירה?
חשבתם שעשיתם צוואה ובכך 'סגרתם את כל הפינות' לגבי דרך הורשתו של כל מרכיב מרכושכם? אז חשבתם.

הידעתם?
הוראותיכם בצוואתכם אינן תקפות לגבי כספים, המצויים, לדוגמא, בקרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה כספי ביטוח ... (להלן "הקופות"/
הקופה"). זאת משום שכספים מסוג זה אינם מוגדרים כ"עזבון" ,שהם הנכסים שמותיר אדם אחרי פטירתו ומצווה בצוואתו מה יעשה בהם. 
תופתעו, אבל לגבי הכספים בקופות הנ"ל מה שקובע הוא לא הצוואה ולא רצון המת שנכתב בה . מה שיקבע לגבי הכספים הללו זה אך ורק מי שנרשם , מפורשות, כ'מוטב' בפני הגוף הפיננסי, המנהל את אותה קופה .
(במאמר מוסגר חשוב מאוד להדגיש שיוצאות דופן הן קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר (שמונה קרנות סך הכל), קרנות כגון: קרן הגמלאות של אגד, של עובדי ההסתדרות, של הפועלים החקלאיים , נתיב... - מה שקובע את יעוד הכספים, המופקדים בהן, הוא רק התקנון האחיד. הוראותיו בלבד הן אלה שיחולו ,על אף האמור בכל הסכם או הסדר אחר. לכן האמור בכתבה זו אינו חל על הקרנות הללו. את הוראות התקנון ניתן למצוא באתר "עמיתים")
 
ולמה זה חשוב?
כדוגמא קטנה אביא פרשה שנדונה לפני שנים בבית המשפט ומדגימה הסיטואציה:                                                                                         
אלמן+ילדים נישא בשנית. במהלך נישואיו הראשונים עוד בחיי אשתו הראשונה ז"ל, פתח קופה בה הפקיד כספיו. בפתיחת הקופה ציין כמוטב את "אשתי". כן, בדיוק כך, מבלי שנקב בשם. לאחר פטירת רעייתו הראשונה , נישא האיש בנישואין שניים מבלי שהיו לו ילדים מאותו קשר.
האלמן נפטר והשאיר אחריו את ילדיו מנישואיו הראשונים ואת אלמנתו מנישואיו השניים . האלמנה טענה לזכותה על כספי הקופה מכיוון שהיא נכנסת להגדרת "אשתי". הילדים טענו כי כוונת אביהם בציינו את "אשתי" כמוטבת, היתה לרעייתו הראשונה שכן עוד בתקופת חייה נפתחה אותה קופה. לכן לטענתם, האישה השניה אינה זכאית לאותם כספים.
בעיה...
 
פרשה זו ממחישה היטב מצד אחד את העובדה שיש להקפיד ולהיות מאוד ברורים בציון שמות המוטבים המצוינים בקופות ואף לדאוג ,במקרה הצורך, מעת לעת ,לעדכן את רשימת המוטבים לפי הרצון או לפי התמורות בחיים.
מאידך ואף חשוב יותר, הפרשה שופכת אור על העובדה שעל פי חוק (סעיף 147 לחוק הירושה) אין כספי קופה נכללים תחת הכותרת עזבון . אשר על כן הוראות צוואה אינן תקפות לגבי אותם כספים ואינן קובעות דרך הורשתם.
 
אז מה עושים?
אם אתם חוששים ששמות המוטבים שרשמתם פעם בקופות כבר אינם משקפים את רצונכם, אם אולי אינכם זוכרים מי הם אלה שרשמתם בזמנו, כמוטבים בכל הקופות שלכם, אם כלל אינכם זוכרים את כל הקופות שלכם והיכן הם ... יש פתרון.
בשורה של פסקי דין ואף בפסק דין שניתן לאחרונה* נפסק כי אם נרשמת בצוואה הוראה מפורשת בנוסח ברור וחד משמעי אודות הכללת כספי הקופות בין נכסי העזבון  ואם נרשמת בצוואה הוראה ספציפית מפורשת לגבי יעודם - הוראה זו בצוואה היא זו הקובעת והיא זו הגוברת על כל ציון שם אחר בקופות ,כמוטב.  
 
על פי סעיף 36ב לחוק החוזים יש להודיע לאותו גוף פיננסי בו מתנהלת הקופה על שינוי שם המוטבים או על קיומה של צוואה שהוראותיה הן אלה הגוברות על שמות המוטבים שצוינו בפני אותה קופה.
תשומת הלב שהדיעות בפסיקה אינן עקביות לגבי התזמון הנכון של ההודעה: האם יש לעשותה במהלך חיי בעל הקופה או שניתן להודיע אודות קיום צוואה גוברת גם אחרי פטירת הבעלים?
 
לכן עיצה קטנה שלי אליכם:
אם יש ספק , אין ספק.                                                                                        
אל תשאירו ענינים פתוחים והשתדלו להשאיר כמה שפחות בעיות לדור ההמשך. 
לפיכך, ראשית הסדירו ועדכנו מעת לעת את פרטי המוטבים שלכם בקופות השונות.                                                                                                         
שנית- אם רצונכם שהוראתכם בצוואה תגבר ואתם מבקשים לסטות ממה שרשמתם כמוטבים בקופות – רישמו זאת מפורשות בצוואה שאתם עורכים .
בנוסף מיד לאחר חתימת צוואה, הכוללת הוראות לגבי כספי-הקופות, הודיעו בכתב לגוף הפיננסי המנהל את הקופה, על קיום הצוואה הגוברת ועל רצונכם.
 
והכי חשוב, על מנת שאכן יהיו הדברים סגורים הרמטית ככל הניתן (וזה נכון לכל ענין ודבר), פנו לעורך דין שצוואות וירושות, הם תחום מומחיותו. עורך דין מנוסה ובקיא בהוראות החוק ובפסיקה המתעדכנת, אשר ידע לא להשאיר פרצות ולתת ביטוי ברור וחד משמעי לרצונכם האמיתי. זאת, ללא מקום לפרשנות ולויכוחים בין יורשיכם אחרי 120.
 
 
*קג (ת"א) 42515-12-16 בן אליהו נ' תגמולים של העובדים בעיריית ת"א.
*נרשם באפריל 2018 ע"י עו"ד גילה פרין – מומחית בתחום צוואות ירושות, חוזים מקרקעין
*מאמר זה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי וכל העושה בו שימוש ,ללא יעוץ שכזה, עושה זאת על אחריותו בלבד.