הורים יקרים, בפעם המאה- אל תצרפו את ילדיכם כשותפים בחשבון הבנק שלכם. זה לא בא בחשבון❗️
למה? כדי שלא תהפכו אתם ובני משפחתכם לעוד תיק משפטי של סכסוך בין שותפים לחשבון. וכמובן, תמיד עדיף ללמוד על פתרונות טובים יותר מנסיונם של אחרים, כמסופר בפרשיה הבאה:

לזוג הורים היו שלושה בנים. בנקודת זמן מסוימת צירפו ההורים שניים מתוך שלושת הבנים כשותפים לחשבונם בבנק. כך הפך חשבון הבנק לחשבון בו ארבעה שותפים. ברבות הימים נפטר אחד הבנים, שצורף לחשבון. גם ההורים נפטרו.
באה אלמנת אותו בן שנפטר ודרשה את כספי חשבון הבנק אך לא מתוקף היותה יורשתו של המנוח אלא ככספי מתנה. לטענתה משהפך בעלה המנוח לשותף בחשבון-הוריו, הוא הפך גם לבעלים בחשבון. זאת מפני שההורים התכוונו, בעצם צירופו כשותף, להעניק לו במתנה את הכספים שבחשבונם לאות הוקרה על תמיכתו בהם.

שני האחים שנותרו בחיים טענו נגד אלמנת האח שנפטר, כי צירוף הבנים לחשבון ההורים לא נבע מרצון לתת למצטרפים במתנה את כספי החשבון, אלא נעשה פשוט לצרכי נוחות ובירוקרטיה. מצבם הבריאותי של ההורים התדרדר והם נזקקו לעזרה בניהול החשבון וזה היה הפתרון. לפיכך, לדבריהם, לא מגיעים כספי החשבון לגיסתם כמתנה אלא כל כספי החשבון צריכים להתחלק בין יורשי ההורים בהתאם לדיני הירושה.

כמובן שלבית המשפט לא היה את מי לשאול "למה התכוונן המשורר" כי ההורים כבר היו, אותה עת, בעולם האמת.
לאחר חקירה ודרישה, מתוך העדויות וחומר הראיות, הסיק בית המשפט שמי שצורף לחשבון (בעיקר כאשר הכספים היו רק של ההורים) לא הפך באופן אוטומטי לבעל החשבון כולו או חלקו.
נפסק שצירוף הבנים לחשבון ההורים לא היה אקט של מתנה אלא רק פעולה טכנית להקלה על ההורים בניהול החשבון ובשום אופן לא הקנה למי מהם שום זכות קנינית.

אז אם אתם, הורים יקרים, ממש מעונינים להפוך לתיק המשפטי הבא בסכסוך משפחתי דומה בבית המשפט, וממש רוצים שחשבונכם בבנק יהפוך מושא לספקולציות בערכאות - עשו את אותה טעות וצרפו שותפים לחשבונכם בבנק.

📌אז מה נכון לעשות?
אל תכניסו שותפים. מיותר. מנו, במקרה הצורך, מיופה כח מטעמכם בבנק, אשר יפעל עבורכם ובשמכם בחשבון מבלי שיחשב לבעליו. ובעיקר הכינו, מבעוד מועד יפוי כח מתמשך, שיאפשר למי שהוסמך על ידכם להמשיך ולנהל ברצף את חשבונכם עבורכם, אם או כאשר כבר לא תהיו מסוגלים לכך.
לפרטים מוזמנים לפנות אלי.

ולסקרנים שביניכם- פסק הדין המלא https://www.lawdata.co.il/openDoc.asp…