עשיתם צוואה והתחרטתם? גם הביטול צריך להעשות בחוכמה


מה קורה אם החלטתם, שהצוואה שעשיתם ,לא מתאימה או כבר לא מוצאת חן בעיניכם?  מה קורה אם התחרטתם
ואתם רוצים לשנות את דעתכם לגבי עתיד חלוקת רכושכם אחרי 120?

 
קיימות שתי דרכים לאדם להוריש את רכושו (עזבונו) :
הדרך הראשונה – על פי חוק הירושה*. בחוק הכתיב המחוקק, לפי סדר עדיפות, את זהות הקרובים הזכאים לרשת.
הדרך השניה - בעריכת צוואה, שתיתן ביטוי אישי לרצונותיכם.                            
 
לאחרונה יותר ויותר אנשים, שעד לא מזמן נחשבו כ"צעירים מידי" לעשיית צוואה, פונים לכיוון זה ומבקשים לערוך צוואה שתסדיר את עתיד רכושם ויורשיהם.  מגמה זו הינה מגמה חיובית. היא מעידה כי יותר ויותר אנשים מעונינים לשלוט ,בתבונה, בגורלם ולהשליט סדר ברכושם באמצעות עריכת צוואה.
יחד עם זאת ,מטבע הדברים, עם הזמן ,חלות תמורות במצב המשפחתי, מתחלפות ההעדפות , משתנות הדיעות ו...רוצים להחליף ולשנות.
ובכן- דווקא פה, אם זה טוב ואם זה רע – כן ,יש דרך חזרה.
 
 
החוק** קובע שלוש דרכים לביטול צוואה:                                                
קיימות, מספר דרכים ,בהן תוכלו לנקוט ,על מנת לחזור בכם מהצוואה שכתבתם:
אם באמצעות השמדת הצוואה , אם בעשיית צוואה חדשה ואם בכתיבת מסמך מבטל.
 
א)  האם כדאי להשמיד צוואה?
כמעט באופן קבוע, אנשים העורכים צוואה במשרדי , מבקשים ממני לעשות ממנה עבורם מספר עותקים, על מנת לחלק ליורשים .
הואיל ואין לדעת לא הגיעו העותקים שחולקו או לאן נתגלגלו להם תצלומיהם – לא ממש מומלצת הדרך של השמדתה הפיזית של הצוואה . אף פעם אין לדעת אם בכך אכן חיסלנו סופית את הצוואה הבלתי רצויה ,על כל עותקיה ושכפוליה.
 אז מה ,בכל זאת ,כדאי לעשות?
 
 
ב) האם כדאי לערוך צוואה אחרת?
אדם חופשי לצוות רכושו כאוות נפשו בדרך של צוואה. החוק איפשר למצווה, כמעט באופן מוחלט, לשנות את צוואתו, כל אימת שיחפוץ בכך. הצוואה האחרונה, מבחינה כרונולוגית, היא זו הקובעת . יש ,כמובן, להקפיד שהצוואה החדשה אכן תעשה לפי כל 'גינוני הטקס', באחת הדרכים הקבועות בחוק* .
 
ג) האם כדאי לעשות מסמך מבטל לצוואה?
בחודש יוני האחרון ניתן פסק דין ***במקרה מענין של סכסוך יורשים . גברת שנפטרה הותירה אחריה כ-12 צוואות (לא פחות ולא יותר) ,אותן ערכה במהלך 10 השנים האחרונות לחייה (עובדה מענינת בפני עצמה).
ממש טרם פטירתה, ערכה המנוחה מסמך מבטל.  במסמך המבטל כתבה המנוחה, בקיצור נמרץ ועל דרך השלילה, שהיא מבטלת בזאת את כל צוואותיה הקודמות.                                                                             
שימו לב: זה כל מה שנכתב . שום דבר לא צוין מעבר לכך !
 
היורשים בקשו מבית המשפט להכריז כי המסמך המבטל הוא בעצם צוואה לכל ענין ודבר.  עוד בקשו מבית המשפט להסיק ,שהואיל ובאותה  "צוואה" ביטלה המנוחה את כל צוואותיה הקודמות, סימן שהתכוונה שיופעל, במקום זאת, חוק הירושה על עזבונה . לכן בקשו היורשים ,שחוק הירושה הוא זה שיקבע את זהות הזכאים לרשת ואת סדר העדיפויות ביניהם.
 
בית המשפט לא קיבל הבקשה ולא הסכים להכיר במסמך המבטל כ-צוואה.            
נקבע שמסמך שנערך על דרך השלילה בלבד ואין בו שום הוראה לחיוב ,המעניקה דבר מה ,אינו מסמך שניתן לכנותו 'צוואה".                                                         
בנוסף קבע בית המשפט שלא ניתן להסיק, לאור נוסח המסמך המבטל, שהמנוחה רצתה שחלוקת העזבון בין היורשים תתבצע לפי חוק הירושה, דווקא.
בית המשפט הפנה את הצדדים להמשך הליכים משפטיים .
 מיותר לציין כי היורשים של המנוחה, באותו מקרה, יזדקקו לעוד הליכים ולעוד התדיינויות ממושכות ועוד דרך ארוכה לפניהם...
וכל זאת למה? כי מסמך הביטול לא נערך בצורה שלמה ,על פי הוראות החוק והתקדימים המשפטיים. דרך שהיתה מסירה כל ספקות ולא היתה משאירה מקום לפרשנות או לצורך בהשלמות ,ובניחושים.
 
 
סיכום:
לרוב נוהגים לבטל צוואה באמצעות עשיית צוואה חדשה , מאוחרת יותר. צוואה חדשה ,בה מביע המוריש את רצונותיו האישיים החדשים לגבי אופן חלוקת עזבונו בין יורשיו.  גם בצוואה החדשה חשוב מאוד להקפיד ולציין מפורשות , שהצוואות הקודמות בטלות.
 
אם בוחרים לעשות מסמך מבטל בלבד ולא לערוך צוואה חדשה - יש להקפיד על ניסוח מדויק ומלא של המסמך המבטל.
לא די שבמסמך המבטל נכתוב רק הוראה לשלילה, לפיה אנו  לא רוצים עוד את צוואותינו הקודמות ומבטלים אותן.   צריך , בנוסף, לכתוב במסמך המבטל, הוראה מעניקה ,לפיה אנו כן רוצים שהחלוקה תעשה לפי חוק הירושה (או לפי כל קומבינציה אחרת, שתיבחר).
 
 
כלומר ,יש לערוך את הצוואה או את המסמך המבטל , בצורה ברורה ,מלאה ומקצועית.  אחרת במקום להשאיר, אחרי 120 שלנו, שלום ואחווה בין יורשינו או לפחות ודאות ויציבות ביחסים ביניהם - נותיר אחרינו כר נרחב לסכסוכים משפחתיים עתידיים, שרבות מהפעמים מסתיימים ,בצורה עצובה , בבית המשפט. וחבל...
 
 
 
*חוק הירושה התשכ"ה- 1965
**חוק הירושה – סעיף 36
***תיק עזבונות – ת"ע 42816-09/12
 
נכתב על ידי עו"ד גילה פרין,  (יולי 2013) (כל הזכויות שמורות), מומחית בתחום מקרקעין / נדל"ן, בעניני צוואות – ירושות.     https://www.facebook.com/law.office.israel
(מאמר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ כזה ואינו יכול להוות בסיס לפעולה משפטית כלשהי)