לפני שחותמים על מסמך כלשהו ולפני שמבטיחים הבטחות ,מוטב להכנס לכל עסקה בעיניים פקוחות. לפיכך מוטב לערב, החל מהשלבים הראשונים, עורך דין המתמצא ספציפית בסוג העסקה אותה עומדים לבצע. 

לצורך כך קיימים סוגים רבים של בדיקות מקדמיות אשר, מוטב לערוך באמצעות בעל מקצוע.

להלן באופן כללי חלק מהן:

 

*האם הנכס בשל לעשיית עסקה?

נבדוק האם למוכר הרשום על חוזה המכר יש בכלל זכות לבצע את המכירה.

דהיינו האם הוא בעל הזכויות הרשום ,בקרקע עליה נבנה הנכס .

או :האם המוכר, אף על פי שאינו רשום ,רכש את הקרקע לבניה ואותה עסקה הושלמה מכל בחינותיה כך שרישום זכויות המוכר בקרקע היא רק ענין של זמן.

במקרה כזה נבדוק גם שיש למוכר יפוי כח מהבעלים הנוכחי הרשום של הקרקע את סוג יפוי הכח ואת היקפו.

שהרי איננו רוצים לרכוש נכס ממי שאינו רשאי בכלל למכור לנו.

 

*ערבויות ובטוחות

נבדוק את הערבויות והבטוחות שמציע הקבלן לרוכש, מהותן והתאמתן לחוק המכר

 

*היתרי בניה והעדר חריגות

נבדוק קיום של היתר בניה (רשיון הבניה) לבנית הנכס הנמכר. נבדוק את היעוד הרשום בהיתר מבחינת יעוד (האם נבנה למגורים, מסחר או תעשייה) והאם היעוד מתאים לרצונותינו. נבדוק התאמתו של ההיתר שניתן לבניה בפועל, הנעשית בשטח.

(לבדיקות מעין אלה מומלץ על פי רוב ,לערב אדריכל, שמאי או מהנדס המתמצא בעניני תכנון ובניה ובקריאת תכניות בניה.).