לפני שחותמים על מסמך כלשהו ולפני שמבטיחים הבטחות ,מוטב להכנס לכל עסקה בעיניים פקוחות. לפיכך מוטב לערב, החל מהשלבים הראשונים, עורך דין המתמצא ספציפית בסוג העסקה אותה עומדים לבצע. 

לצורך כך קיימים סוגים רבים של בדיקות מקדמיות אשר, מוטב לערוך באמצעות בעל מקצוע.

להלן באופן כללי חלק מהן:

*האם הנכס בשל למכירה מבחינה רישומית?

נבדוק את זכויות המוכר ואת בשלות הרישום המשפטי לערוך את העסקה. דהיינו האם המוכר הוא הבעלים הרשום או לפחות זכאי להרשם ככזה. שהרי לא נקנה נכס ממי שאין לו שום זכויות בו ושאין הוא יכול להתחייב על מכירתו.

 

*היתרי בניה והעדר חריגות בניה

לעיתים יש לבדוק התאמתו של ההיתר (רשיון הבניה) שניתן בעת שהנכס הנמכר נבנה ו/או הוספה לו תוספת בניה כלשהי. במקרים אלה מומלץ לערב שמאי , אדריכל או מהנדס בנין, שיבדוק את קיומו של ההיתר ואת התאמתו למצב הפיסי של הנכס ולשימוש נעשה בו ואם אין חריגה מתנאי ההיתר שניתן.

 

*תכנון מס:

בנוסף ובכל מקרה טרם קניה או מכירה יש לבצע תכנון מס. לפיכך יש להוועץ, עוד לפני שמבטיחים הבטחות או מתחייבים בהתחייבויות ,עם עו"ד שמתמצא בתחום, כדי לדעת מראש האם בעסקה שעל הפרק יש חשיפה למס (כגון: מס שבח, מס רכישה וכו'..) ולתשלומים אחרים (כמו למינהל מקרקעי ישראל) האם ניתן לתכנן אחרת את העסקה הנוכחית ו/או בהתחשב עסקות מתוכננות באופק ,באופן שניתן יהיה להפחית או להמנע מחיוב במס.  זה חסכוני וכדאי.